Wybory samorządowe 2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYNIKI W WYBORACH WÓJTA GMINY JANOWO

WYNIKI W WYBORACH DO RADY GMINY JANOWO

 

 1. OGŁOSZENIE WYBORÓW
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  2. Kalendarz wyborczy dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 2. TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA W JANOWIE
  1. Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  2. Postanowienie nr 198/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  3. Postanowienie nr 199/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  4. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o składzie, siedzibie i dyżurach
  5. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 15 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  6. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Janowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  9. Protokół z wyborów do Rady Gminy Janowo sporządzony 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie
  10. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Janowo sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie
  11. Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  12. Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  13. Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia
  14. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  15. Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  16. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Janowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  17. Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie sprostowania protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  18. Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie formatu, treści kart do głosowania, nakładu kart do głosowania, harmonogramu druku oraz sposobu i terminu przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województwa oraz w wyborach wójtów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  19. Uchwała nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu przekazywania protokołów przez obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
  20. Uchwała nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
 3. OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA
  1. Postanowienie nr 7/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Janowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  3. Obwieszczenie Wójta Gminy Janowo z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  4. Obwieszczenie Wójta Gminy Janowo z dnia 26 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz w wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 4. KOMISJE WYBORCZE I OBSŁUGA WYBORÓW
  1. Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
  2. Postanowienie nr 230/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 5. INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  3. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  4. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 6. INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 7. POZOSTAŁE INFORMACJE I KOMUNIKATY
  1. Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej
  2. Usługi dla obywatela dostępne na platformie gov.pl
  3. Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego
  4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Olsztynie I według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
  5. Informacja Wójta Gminy Janowo o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2024-01-26
Data publikacji:2024-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1296