Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z dniem 31 grudnia 2021 r. zakończona została publikacja pytań i odpowiedzi w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Rejestr zostaje zakończony na ostatnim wniosku, który wpłynął do końca 2021 r.

Jednocześnie sukcesywnie rozbudowywana będzie na stronach BIP baza danych stanowiących informacje publiczną, uporządkowana tematycznie i merytorycznie, zgodnie z kompetencjami i realizowanymi zadaniami w poszczególnych Referatach.

Budżet gminy i inwestycje

Numer sprawy: SEK.1431.58.2021

Wysokość podatku od gruntu

Numer sprawy: SEK.1431.57.2021

Dane kontaktowe do Sołtysów

Numer sprawy: SEK.1431.56.2021

Zasoby artykułów piśmienniczych i biurowych

Numer sprawy: SEK.1431.55.2021

Kierownictwo i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Numer sprawy: SEK.1431.54.2021

Raport o stanie gminy na 2020 rok

Numer sprawy: SEK.1431.53.2021

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Numer sprawy: SEK.1431.52.2021

Loteria promocyjna dla obywateli

Numer sprawy: SEK.1431.51.2021

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi

Numer sprawy: SEK.1431.50.2021

Elektrownie wiatrowe

Numer sprawy: SEK.1431.49.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7034