Jesteś tutaj: Start / Odznaka Honorowa

Odznaka Honorowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Odznaka Honorowa im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Odznaka Honorowa im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, ustanowiona została Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego oraz ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Odznakę nadaje Rada Gminy Janowo w drodze uchwały, podjętej na wniosek Konwentu Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego za zasługi w działalności państwowej, samorządowej, gospodarczej, kulturalnej, społecznej na rzecz rozwoju Gminy Janowo. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki są: Rada Gminy Janowo, Wójt Gminy, organy statutowe organizacji społecznych, politycznych, związkowych, młodzieżowych, spółdzielczych, kościołów, związków wyznaniowych i innych. Odznaka może być nadana danemu podmiotowi tylko raz. W ciągu roku kalendarzowego przyznaje się nie więcej niż dwie odznaki.

Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz uzasadnienie obejmujące:

  1. prezentację zawodowej i społecznej działalności kandydata (życiorys kandydata, informacje o przebiegu jego kariery zawodowej, wykaz zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, posiadane odznaczenia);
  2. konkretne zasługi kandydata położone dla rozwoju Gminy Janowo, wykraczające poza jego podstawowe obowiązki zawodowe (dokonania, które przyniosły wymierne korzyści dla mieszkańców gminy);

Wniosek o nadanie Odznaki podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną (załącznik nr 2 do Regulaminu) winien zawierać dane identyfikujące podmiot oraz charakterystykę jego dokonań obejmującą:

  1. historię działalności podmiotu;
  2. zasługi na rzecz rozwoju gminy Janowo (dokonania, którymi podmiot przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy).

W ciągu roku kalendarzowego każdemu wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia nie więcej niż jednego wniosku o nadanie Odznaki. W przypadku złożenia przez danego Wnioskodawcę większej liczby wniosków, Konwent Odznaki ma prawo pozostawić je bez rozpoznania.

Dokładne wytyczne oraz tryb składania wniosków określone są w poniższych załącznikach.

 

Załączniki:

Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego oraz ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i czasu trwania kadencji Konwentu Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2019-07-18
Data publikacji:2019-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:2770