Telefony w Urzędzie Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrala: 89 626 44 80

Fax: 89 626 44 80 wewn. 100

Sekretariat Wójta: 89 626 40 25

Sekretarz Gminy: 89 650 40 04

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Zastępca kierownika USC

Janiak Joanna

Paczyńska Dorota

89 626 41 06

89 650 40 04

Referat Finansowy

 

Skarbnik Gminy

Kołakowska Emilia 89 626 40 84

Księgowość budżetowa

Dąbrowska Milena

89 670 69 05

Wymiar i księgowość podatków

Dudek Renata 89 670 69 07

Księgowość / Płace

Pisarska Barbara 89 626 40 05

Księgowość / Oświata

Szczepańska Marzena 89 650 40 03

Windykacja / Opłaty za wodę i kanalizację

Wróbel Katarzyna 89 626 41 08
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu / Ewidencja ludności / Dowody osobiste

Pisarska Iwona 89 626 41 05

Informatyzacja / Bezpieczeństwo informacji / Promocja Gminy

Adamowicz Dawid

89 650 40 05

Sekretariat Urzędu / Obrona cywilna / Sport / Zarządzanie kryzysowe

Chmieliński Krzysztof

89 626 40 26

519 053 434

Referat Gospodarki Terenowej

Kierownik Referatu / Budownictwo / Inwestycje / Zamówienia publiczne / Drogownictwo / Pozyskiwanie funduszy

Oman Paweł

89 670 69 06

512 343 041

Ochrona środowiska / Gospodarka komunalna

Jaroszewski Mateusz 89 626 40 16

Gospodarka nieruchomościami / Rolnictwo

Zdziarski Krzysztof 89 650 40 02
Samodzielne Stanowisko

Obsługa organów gminy / Działalność gospodarcza / Sekretariat Wójta

Piasecka Dorota 89 626 40 25
Stanowiska obsługi i pomocnicze  Konserwator sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej Bochyński Damian 727 400 740 
Konserwator sieci kanalizacyjnej Pisarski Kazimierz 512 070 821 
Konserwator sieci kanalizacyjnej Słomkowski Leszek 729 442 929
Konserwator sieci wodociągowej Wawrowski Krzysztof 512 342 991

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:6085