Telefony w Urzędzie Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrala: 89 626 44 80

Fax: 89 626 44 80 wewn. 100

Sekretariat Wójta: 89 626 40 25

Sekretarz Gminy: 89 650 40 04

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Janiak Joanna 89 626 41 06

Referat Finansowy

 

 Skarbnik Gminy

Rakoczy Joanna 89 626 40 84

Wymiar i księgowość podatków

Dudek Renata 89 670 69 07

Księgowość / Oświata

Szczepańska Marzena 89 650 40 03

Księgowość / Płace

Pisarska Barbara 89 626 40 05

Windykacja / Opłaty za wodę i kanalizację

Tańska Katarzyna 89 626 41 08

Księgowość budżetowa

Dąbrowska Milena 89 670 69 05
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu / Kadry

Gosik Grażyna 89 626 40 18

Ewidencja ludności / Dowody osobiste

Pisarska Iwona 89 626 41 05

Sekretariat Urzędu / Obrona cywilna / Sport

Chmieliński Krzysztof 89 626 40 26

Informatyzacja / Bezpieczeństwo informacji / Promocja Gminy

Adamowicz Dawid 89 650 40 05
Referat Gospodarki Terenowej

Kierownik Referatu / Budownictwo

Idźkowska Joanna 89 670 69 06

Gospodarka nieruchomościami / Rolnictwo

Zdziarski Krzysztof 89 650 40 02

Ochrona środowiska / Gospodarka komunalna

Idźkowska Joanna 89 626 40 16

Inwestycje / Zamówienia publiczne / Drogownictwo / Pozyskiwanie funduszy

Oman Paweł 89 626 40 16
Samodzielne Stanowisko

Obsługa organów gminy / Działalność gospodarcza / Sekretariat Wójta

Piasecka Dorota 89 626 40 25

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1422