Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XVIII/88/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XVII/87/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu

Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat wnoszonych jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała nr XVII/85/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia kalendarza imprez kulturalno – sportowo - rekreacyjnych w gminie Janowo na rok 2020

Uchwała nr XVII/83/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowo  na 2020 rok

Uchwała nr XVII/82/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XVII/81/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2039

Uchwała nr XVII/80/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr XVII/79/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2020 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3170