Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i czasu trwania kadencji Konwentu Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowo za 2018 rok

Uchwała nr X/47/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2018 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:2614