Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy Janowo do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nidzicy

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 rok

Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowo

Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 roku

Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie składu ilościowego i osobowego stałych Komisji Rady Gminy Janowo

Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia składu ilościowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3338