Program usuwania azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2018

Z uwagi na planowane wystąpienie Gminy Janowo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu, tworzona jest lista podmiotów, które zostaną ujęte we wniosku. W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem w 2019 roku wsparcia finansowego w zakresie unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest powinny złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy Janowo, w terminie do 23 lipca 2019 roku.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości do 85% poniesionych kosztów.

Szczegółowy zakres i zasady dofinansowania określa „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez gminę Janowo, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie” podjęty zarządzeniem nr 51/2019 Wójta Gminy Janowo z dnia 05.07.2019.

Przedsięwzięcie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Janowo dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w/w zadań można uzyskać w Urzędzie Gminy Janowo, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerami (89) 626 40 16, 89 670 69 06.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:2689