Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2017

"Zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), organy administracji publicznej są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.

Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronach:
EKOportal - www.ekoportal.gov.pl
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - www.bazaoos.gdos.gov.pl

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2017-06-06
Data publikacji:2017-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:616