Uchwały Rady Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXXVII/171/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/246/2014 Rady Gminy Janowo z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowo oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XXXVII/170/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Uchwała nr XXXVII/169/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

Uchwała nr XXXVII/168/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/153/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXXVII/167/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Uchwała nr XXXVII/166/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2017-2036

Uchwała nr XXXVII/165/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2017 r.

Uchwała nr XXXVI/164/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janowo

Uchwała nr XXXVI/163/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Janowo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Janowo – osiedla Zachy oraz utworzenia na jego miejsce sołectwa Zachy i nadania tej jednostce pomocniczej statutu

Uchwała nr XXXVI/162/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/34/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Janowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2104