Uchwały Rady Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLVI/235/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/196/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała nr XLVI/234/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału gminy Janowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLVI/233/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr XLVI/232/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przyjęcie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na realizację obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr XLV/230/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Janowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XLV/229/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała nr XLV/228/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo w 2018 roku

Uchwała nr XLV/227/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2036

Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3795