Uchwały Rady Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXXIX/183/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok

Uchwała nr XXXIX/182/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXIX/181/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w 2018 roku

Uchwała nr XXXIX/180/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIX/179/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2017-2036

Uchwała nr XXXIX/178/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2017 rok

Uchwała nr XXXVIII/177/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/153/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXXVIII/176/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Janowo

Uchwała nr XXXVIII/175/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/143/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXXVIII/174/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2017-2036

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2469