Zarządzenia Wójta Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 415/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 414/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Zarządzenie nr 413/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowo na 2019 rok

Zarządzenie nr 412/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 411/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie powołania składu komisji do odbioru końcowego sprzętu informatycznego dostarczonego w ramach projektu pn. „E-usługi dla Gminy Janowo”

Zarządzenie nr 410/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Janowo

Zarządzenie nr 409/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 408/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowie

Zarządzenie nr 407/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Zarządzenie nr 406/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7888