Uchwały Rady Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr LII/269/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/42/2015 Rady Gminy Janowo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr LII/268/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Janowo na lata 2018-2032”

Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/176/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Janowo

Uchwała nr LII/266/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w 2019 roku

Uchwała nr LII/265/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LII/264/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr LII/263/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr LI/262/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr LI/261/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr LI/260/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10225