Nieodpłatna pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (kliknij), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Na mocy art. 9 ust. 1 przedmiotowej ustawy Powiat Nidzicki zawarł porozumienia z Gminami – Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo, określające gminne lokale, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nidzickiego ustalono dwa punkty nieodpłatnej pomocy.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowano:

w Nidzicy - stały punkt będzie prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,

w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie - „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z Fundacji Togatus Pro Bono.

Szczegółowy harmonogram działania punktów:

Nidzica - lokal w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Kozłowo - lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3
Czynny: poniedziałek i wtorek w godzinach od 14.00 do 18.00

Janowiec Kościelny - lokal w budynku Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym 62
Czynny: środa i czwartek w godzinach od 12.30 do 16.30

Janowo - lokal w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60
Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom i weteranom, osobom poniżej 26 i powyżej 65 roku życia, osobom, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osobom które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobietom w ciąży.

Pomoc obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pism, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze; sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Powiat Nidzicki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1539