Wybory do Sejmu i Senatu 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. OGŁOSZENIE WYBORÓW
  1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.
 2. OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W OLSZTYNIE
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Janowo z dnia z dnia 18 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 3. OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA
  1. Uchwała nr XLVI/230/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Janowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  2. Uchwała nr XLVI/234/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Janowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  3. Postanowienie nr 62/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Janowo do stanu faktycznego
  4. Postanowienie nr 63/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Janowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 4. KOMISJE WYBORCZE I OBSŁUGA WYBORÓW
  1. Zarządzenie Wójta Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Janowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  2. Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 12 Września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 5. INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 6. INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2023 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2023 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  3. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu
 7. POZOSTAŁE INFORMACJE I KOMUNIKATY
  1. Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej
  2. Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego
  3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  4. Usługi dla obywatela dostępne na platformie gov.pl
  5. Informacja Wójta Gminy Janowo o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2023-05-12
Data publikacji:2023-05-12
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:604