Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXII/115/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo

Uchwała nr XXII/114/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przyjęcie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na realizację obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr XXII/113/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie nabycia do zasobu Gminnego nieruchomości za cenę wyższą niż określona przez rzeczoznawcę majątkowego

Uchwała nr XXII/112/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Uchwała nr XXII/111/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2020-2039

Uchwała nr XXII/110/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XXII/109/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowo za 2019 rok

Uchwała nr XXII/108/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2019 rok

Uchwała nr XXII/107/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Janowo

Uchwała nr XXI/106/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Janowo jest organem prowadzącym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:2769