Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr LI/257/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2023 r.

Uchwała nr L/256/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023

Uchwała nr L/255/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023

Uchwała nr L/254/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Janowo w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr L/253/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr L/252/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr L/251/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr L/250/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Janowo na 2023 rok

Uchwała nr L/249/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Janowo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowo w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Uchwała nr L/248/2023 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:6863