Wybory samorządowe 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Janowo

Wyniki ponownych wyborów na Wójta Gminy Janowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Janowo

 1. OGŁOSZENIE WYBORÓW
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  2. Kalendarz wyborczy dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 2. GMINNA KOMISJA WYBORCZA W JANOWIE
  1. Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  2. Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  3. Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
  4. Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  5. Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie formatu, treści kart do głosowania, nakładu kart do głosowania, harmonogramu druku oraz sposobu i terminu przekazywania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  6. Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu przekazania protokołów przez obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
  7. Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie formatu, treści kart do głosowania, nakładu kart do głosowania, harmonogramu druku oraz sposobu i terminu przekazywania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia ponownego głosowania w gminie Janowo w ponownych wyborach na Wójta Gminy Janowo, zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.
  8. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
  9. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
  10. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  11. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Janowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  12. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  13. Protokół w wyborów do Rady Gminy Janowo sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie
  14. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Janowo sporządzony dnia 23 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie
  15. Zbiorczy protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z przyjęcia protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych i nośnika informacji dotyczących wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  16. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Janowo sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie
 3. OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA
  1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  2. Obwieszczenie Starosty Nidzickiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy w wyborach do Rady Powiatu w Nidzicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  3. Obwieszczenie Wójta Gminy Janowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie w wyborach do Rady Gminy Janowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  4. Obwieszczenie Wójta Gminy Janowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  5. Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wóhtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 4. KOMISJE WYBORCZE I OBSŁUGA WYBORÓW
  1. Zarządzenie nr 386/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Janowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  2. Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 25 września 2018 r. ws. dodatkowych zgłoszeń kandydatów
  3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Janowo
  4. Zarządzenie Nr 399/2018 Wójta Gminy Janowo z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia w gminie Janowo wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
  5. Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie z uwzględnieniem pełnionych funkcji w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  6. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz ds. Ustalenia Wyników Głosowania w gminie Janowo
 5. INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
  2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
  3. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, bursmitrzów i prezydentów miast
  4. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. POZOSTAŁE INFORMACJE I KOMUNIKATY
  1. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej poświęcona wyborom samorządowym
  2. Ogłoszenie Wójta Gminy Janowo o sporządzeniu spisu wyborców Gminy Janowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
  3. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
  4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-08-21
Data publikacji:2018-08-21
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3934

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-08-23 09:14:56Dawid AdamowiczDodanie załącznika z Zarządzeniem nr 386/2018Wybory samorządowe 2018