Wnoszenie dokumentów na informatycznym nośniku danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przesyłki na informatycznym nośniku danych, kierowane do Urzędu Gminy Janowo, mogą być wnoszone w Punkcie Obsługi Interesanta, Przasnyska 14, parter, sala nr 1.

Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:
- przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
- stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.

Przyjmujemy następujące typy nośników danych:
• dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
• pamięć flash,
• dysk USB.

Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
1) Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),
2) Do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg,
3) Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4,
4) Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z,
5) Do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
a) Do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng,
b) Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xls, .xslt,
6) Do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.
W przypadku większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do nieskompilowanego pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.

Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w postaci wskazanej przez wnoszącego dokument (papierowej lub elektronicznej).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2017-07-21
Data publikacji:2017-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:816