Roczne programy współpracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLVII/236/2022 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Uchwała nr XXXVII/188/2021 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Uchwała nr XXIV/124/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Uchwała nr XV/73/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Uchwała nr XL/186/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Uchwała nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Janowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Janowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1313