Uchwały Rady Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLV/229/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała nr XLV/228/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo w 2018 roku

Uchwała nr XLV/227/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2036

Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr XLIV/225/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Janowo

Uchwała nr XLIV/224/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie komunalnych nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Janowo i Wichrowiec dla dotychczasowych dzierżawców

Uchwała nr XLIV/223/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Janowo z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr XLIV/222/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 roku

Uchwała nr XLIII/221/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/114/2016 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych, dla których gmina Janowo jest organem prowadzącym

Uchwała nr XLII/220/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Zawady

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7239