Uchwały Rady Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr L/249/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr L/248/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 r.

Uchwała nr XLIX/247/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Janowo do partnerstwa i zawarcie umowy partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie obniżenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Janowo

Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Komorowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLVIII/243/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr XLVIII/242/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr XLVIII/241/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowo za 2017 rok

Uchwała nr XLVIII/240/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2017 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7146