Uchwały Rady Gminy 2014-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr L/259/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków

Uchwała nr L/258/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie bezprzetargowe działki Nr 123/5 obręb Róg

Uchwała nr L/257/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr L/256/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr L/255/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży ratalnej

Uchwała nr L/254/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowo na lata 2018-2021

Uchwała nr L/253/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Janowo, Szemplino Czarne i Zembrzus - Mokry Grunt

Uchwała nr L/251/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr L/250/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6648