Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo

Wnoszenie dokumentów za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Janowo znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki Urzędu to: /ugjanowo/SkrytkaESP

Przesyłanie dokumentu elektronicznego:

Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP, użytkownik powinien przejść do Katalogu spraw, gdzie ma możliwość wyszukania typu sprawy powiązanej ze stosownym formularzem, umożliwiającym wypełnienie i przesłanie dokumentu elektronicznego.

Dokumenty mogą być przesyłane przy użyciu usługi centralnej o nazwie Pismo ogólne do urzędu lub przy użyciu innych usług, znajdujących się w Katalogu spraw. Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD GMINY JANOWO" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Gminy Janowo". Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) muszą zostać uwierzytelnione poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego ePUAP, natomiast nie muszą być podpisywane elektronicznie skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd - tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia. Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.

Bezpośrednie linki do najczęściej wykorzystywanych usług w kontakcie z Urzędem Gminy Janowo:

Pismo ogólne do urzędu

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1906