Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 ro

Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których gmina Janowo jest organem prowadzącym

Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2039

Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo

Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3169