Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo w 2019 rok

Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Janowo na lata 2019-2021

Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Janowo na członka Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:2613