Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XX/98/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2020-2039

Uchwała nr XX/97/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XIX/96/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr XIX/95/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr XIX/94/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie odwołania i powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowo do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Uchwała nr XVIII/93/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/84/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia kalendarza imprez kulturalno – sportowo - rekreacyjnych w Gminie Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XVIII/92/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu

Uchwała nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr XVIII/90/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XVIII/89/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2020-2039

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3171