Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowo do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w gminie Janowo na rok 2019

Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2019 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:1032