Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XVI/76/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr XV/75/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/2012 Rady Gminy Janowo z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie

Uchwała nr XV/74/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych

Uchwała nr XV/73/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2039

Uchwała nr XV/71/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr XIV/70/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu

Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 rok

Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 ro

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:2594