Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXII/108/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2019 rok

Uchwała nr XXII/107/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Janowo

Uchwała nr XXI/106/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Janowo jest organem prowadzącym

Uchwała nr XXI/105/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu

Uchwała nr XXI/104/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie wyrażeni a zgody na zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu użytkowego w Budynku Urzędu Gminy Janowo dla dotychczasowego najemcy Poczty Polskiej

Uchwała nr XXI/103/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Uchwała nr XXI/102/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XX/101/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021

Uchwała nr XX/100/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Gminy Janowo

Uchwała nr XX/99/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo w 2020 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3172