Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXIII/118/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Wielbark o uznanie lasów za ochronne

Uchwała nr XXIII/117/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres 30 tu lat w trybie przetargu nieograniczonego, działki Nr 27/6 obręb Zawady

Uchwała nr XXIII/116/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XXII/115/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo

Uchwała nr XXII/114/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przyjęcie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na realizację obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr XXII/113/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie nabycia do zasobu Gminnego nieruchomości za cenę wyższą niż określona przez rzeczoznawcę majątkowego

Uchwała nr XXII/112/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Uchwała nr XXII/111/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2020-2039

Uchwała nr XXII/110/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XXII/109/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowo za 2019 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3173