Uchwały Rady Gminy 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXV/128/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2020-2039

Uchwała nr XXV/127/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XXIV/126/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowo na lata 2021-2025

Uchwała nr XXIV/125/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowo na lata 2021 - 2025

Uchwała nr XXIV/124/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Uchwała nr XXIV/123/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2021 rok

Uchwała nr XXIV/122/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIV/121/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2020-2039

Uchwała nr XXIV/120/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/119/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3174