Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo

Uchwały Rady Gminy 2018-2023

Uchwała nr XXVI/138/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr XXVI/137/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowo na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/135/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowo na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/134/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2020-2039

Uchwała nr XXVI/133/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2020 rok

Uchwała nr XXVI/132/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/131/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2021-2039

Uchwała nr XXV/130/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo”, nr RPWM.11.02.03-28-0037/20 współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXV/129/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:3176