Wybory samorządowe 2018

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 1. OGŁOSZENIE WYBORÓW
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 2. LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH
 3. OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA
  1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Janowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie w wyborach do Rady Gminy Janowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 4. HARMONOGRAM WYBORCZY
  1. Kalendarz wyborczy dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 5. TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH
 6. KOMISJE WYBORCZE I OBSŁUGA WYBORÓW
 7. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH I WÓJTA
 8. INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 9. INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
 10. POZOSTAŁE INFORMACJE I KOMUNIKATY