Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

Numer ogłoszenia BZP: 599557-N-2018

Numer sprawy: GT.271.17.2018

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Data ogłoszenia: 6 sierpnia 2018 r.