Sprawozdania budżetowe 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2018

Bilans z wykonania budżetu państwa, jst sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2018 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2018 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-05-11
Data publikacji:2018-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Szymański
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:874