III sesja Rady Gminy - 26.06.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2024

Numer sesji: III/2024

Termin posiedzenia: 26 czerwca 2024 r.

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Joanna Dymkowska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr III/12/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Janowo

Uchwała nr III/13/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2023 rok

Uchwała nr III/14/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowo za 2023 rok

Uchwała nr III/15/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Janowo na 2024 rok

Uchwała nr III/16/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2024-2034

Uchwała nr III/17/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Gminy Janowo

Uchwała nr III/18/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr III/19/2024 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Janowo do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego

 

Imienne wykazy głosowań radnych:

Imienne wykazy głosowań na III sesji Rady Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Janowo

 

Transmisja:

https://youtube.com/live/oiB1S-O4uw0

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2024-06-25
Data publikacji:2024-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Dawid Adamowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:104