XL sesja Rady Gminy - 30.03.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2022

Numer sesji: XL/2022

Termin posiedzenia: 30 marca 2022 r.

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Alina Jabłonowska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr XL/201/2022 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2022 rok

Uchwała nr XL/202/2022 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2022-2039

Uchwała nr XL/203/2022 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023

Uchwała nr XL/204/2022 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Janowo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowo w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Uchwała nr XL/205/2022 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo w 2022 roku

Uchwała nr XL/206/2022 Rady Gminy Janowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 

Imienne wykazy głosowań radnych:

Imienne wykazy głosowań na XL sesji Rady Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr XL/2022 z XL sesji Rady Gminy Janowo

 

Transmisja:

https://youtu.be/XMAzmRoCW5A

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2022-03-23
Data publikacji:2022-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Alina Jabłonowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:361