XI sesja Rady Gminy - 29.08.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2019

Numer sesji: XI/2019

Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2019 r.

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Alina Jabłonowska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr XI/58/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo

Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowo

 

Imienne wykazy głosowań radnych:

Imienne wykazy głosowań na XI sesji Rady Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Gminy Janowo

 

Transmisja:

https://youtu.be/9pC2K26HJh4

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2019-06-19
Data publikacji:2019-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Alina Jabłonowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:93