X sesja Rady Gminy - 28.06.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2019

Numer sesji: X/2019

Termin posiedzenia: 28 czerwca 2019 r.

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Alina Jabłonowska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad X sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Janowo

Uchwała nr X/47/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2018 rok

Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowo za 2018 rok

Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i czasu trwania kadencji Konwentu Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

 

Imienne wykazy głosowań radnych:

Imienne wykazy głosowań na X sesji Rady Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Gminy Janowo

 

Transmisja:

https://youtu.be/sPIPSvAUFvk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:193