VII sesja Rady Gminy - 28.03.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2019

Numer sesji: VII/2019

Termin posiedzenia: 28 marca 2019 r.

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Alina Jabłonowska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo w 2019 rok

Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu komunalnych lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia dla dotychczasowych najemców

Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przyjęcie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na realizację obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Imienne wykazy głosowań radnych:

Imienne wykazy głosowań na VII sesji Rady Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr VII/2019 z VII sesji Rady Gminy Janowo

 

Transmisja:

https://youtu.be/XQP2ATmajjc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2019-02-22
Data publikacji:2019-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Alina Jabłonowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:165