IV sesja Rady Gminy - 28.12.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2018

Numer sesji: IV/2018

Termin posiedzenia: 28 grudnia 2018 r.

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Alina Jabłonowska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2019-2038

Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w gminie Janowo na rok 2019

Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowo na 2019 rok

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowo do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Janowo

 

Imienne wykazy głosowań radnych:

Imienne wykazy głosowań na IV sesji Rady Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr IV/2018 z IV sesji Rady Gminy Janowo

 

Transmisja:

https://youtu.be/_rPYgOezDx4

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Alina Jabłonowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:260