LII sesja Rady Gminy - 19.10.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2018

Numer sesji: LII/2018

Termin posiedzenia: 19.10.2018

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Bożena Chmielewska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr LII/263/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr LII/264/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr LII/265/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LII/266/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w 2019 roku

Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/176/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Janowo

Uchwała nr LII/268/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Janowo na lata 2018-2032”

Uchwała nr LII/269/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/42/2015 Rady Gminy Janowo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr LII/2018 z LII sesji Rady Gminy Janowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-10-15
Data publikacji:2018-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Bożena Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:882