L sesja Rady Gminy - 29.08.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 sierpnia 2018

Numer sesji: L/2018

Termin posiedzenia: 29.08.2018

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Bożena Chmielewska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad L sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr L/248/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 r.

Uchwała nr L/249/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr L/250/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Uchwała nr L/251/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Janowo, Szemplino Czarne i Zembrzus - Mokry Grunt

Uchwała nr L/253/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowo

Uchwała nr L/254/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowo na lata 2018-2021

Uchwała nr L/255/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży ratalnej

Uchwała nr L/256/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr L/257/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Uchwała nr L/258/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie bezprzetargowe działki Nr 123/5 obręb Róg

Uchwała nr L/259/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków

 

Protokół:

Protokół nr L/2018 z L sesji Rady Gminy Janowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-08-21
Data publikacji:2018-08-21
Osoba sporządzająca dokument:Bożena Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:748