XLVIII sesja Rady Gminy - 26.06.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2018

Numer sesji: XLVIII/2018

Termin posiedzenia: 26.06.2018

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Bożena Chmielewska

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr XLVIII/240/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2017 rok

Uchwała nr XLVIII/241/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowo za 2017 rok

Uchwała nr XLVIII/242/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr XLVIII/243/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2037

Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Komorowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Janowo

 

Protokół:

Protokół nr XLVIII/2018 z XLVIII sesji Rady Gminy Janowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-06-19
Data publikacji:2018-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Bożena Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:997