Konsultacje ws. rocznego programu współpracy na 2022 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2021

Wójt Gminy Janowo zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.

Projekt Uchwały jest dostępny na stronie bip janowo , www.janowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pok. nr 3.

Termin konsultacji: od 27 października 2021 r. do 10 listopada 2021r.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane wyłącznie na dołączonym do zaproszenia formularzu w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zarządzenie nr 250/2021 Wójta Gminy Janowo z dnia 25 października 2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2021-10-26
Data publikacji:2021-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:204