Opinie RIO 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2021

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-87/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Janowo na 2021 rok

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-88/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Janowo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2039 oraz uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-182/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowo w 2020 rok

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-259/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowo absolutorium za 2020 rok

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-366/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Janowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2021-08-17
Data publikacji:2021-08-17
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:394