Konsultacje ws. rocznego programu współpracy na 2021 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

Wójt Gminy Janowo zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021rok.

Projekt Uchwały jest dostępny na stronie bip janowo , www.janowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pok. nr 3.

Termin konsultacji: od 13 października 2020 r. do 22 października 2020r.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane wyłącznie na dołączonym do zaproszenia formularzu w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zarządzenie nr 167/2020 Wójta Gminy Janowo z dnia 5 października 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2020-10-09
Data publikacji:2020-10-09
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:264