Konsultacje ws. rocznego programu współpracy na 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2019

Wójt Gminy Janowo zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok.

Projekt Uchwały jest dostępny na stronie bip janowo , www.janowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pok. nr 3.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu uwag w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej ,lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Janowo z dnia 15 października 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2019-10-21
Data publikacji:2019-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Napiwodzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:325