XLII sesja Rady Gminy - 30.01.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

Numer sesji: XLII/2018

Termin posiedzenia: 30.01.2018

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przasnyska 51

Przewodniczący posiedzenia: Zbigniew Jabłonowski

 

Planowany porządek posiedzenia:

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Janowo

 

Uchwały:

Uchwała nr XLII/201/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr XLII/202/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2018-2036

Uchwała nr XLII/203/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Janowo na 2018 rok

Uchwała nr XLII/204/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/144/2017 Rady Gminy Janowo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała nr XLII/205/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr XLII/206/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr XLII/207/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których gmina Janowo jest organem prowadzącym

Uchwała nr XLII/208/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Zembrzus – Mokry Grunt

Uchwała nr XLII/209/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Szemplino Czarne

Uchwała nr XLII/210/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Szemplino Wielkie

Uchwała nr XLII/211/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Ryki - Borkowo

Uchwała nr XLII/212/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Szczepkowo - Giewarty

Uchwała nr XLII/213/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Komorowo

Uchwała nr XLII/214/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Więckowo

Uchwała nr XLII/215/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Wichrowiec

Uchwała nr XLII/216/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Róg

Uchwała nr XLII/217/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Jagarzewo

Uchwała nr XLII/218/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Rembowo

Uchwała nr XLII/219/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Muszaki

Uchwała nr XLII/220/2018 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/2003 Rady Gminy Janowo z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie statutu sołectwa Zawady

 

Protokół:

Protokół nr XLII/2018 z XLII sesji Rady Gminy Janowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Janowo
Data utworzenia:2018-02-13
Data publikacji:2018-02-13
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Jabłonowski
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Adamowicz
Liczba odwiedzin:77