Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 221/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie autopoprawki projektu budżetu Gminy Janowo na 2017 rok

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 221/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 222/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Janowo za 2016 rok

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 222/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 15 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 223/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej posiadanego przez Urząd Gminy Janowo

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 223/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 2 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 224/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 224/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 225/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Janowo i jej jednostkach budżetowych

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 225/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 226/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 226/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 227/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowo

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 227/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 228/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, określającego maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2017

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 228/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 229/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 229/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 230/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu samochodem nie będącym własnością pracodawcy i wykorzystywanym do celów służbowych

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 230/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2016 r.