Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Janowo

28 listopada 2016
Czytaj więcej o: Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Janowo

XXVIII sesja Rady Gminy - 28.11.2016

28 listopada 2016
Czytaj więcej o: XXVIII sesja Rady Gminy - 28.11.2016

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Janowo na okres od podpisania umowy do końca kwietnia 2017 r.

Termin składania wniosków: 5 grudnia 2016 r.

28 listopada 2016
Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Janowo na okres od podpisania umowy do końca kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 211/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 211/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 14 października 2016 r.

Zarządzenie nr 212/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Monitorującego Plan Rozwoju Gminy Janowo na lata 2014-2020

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 212/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 17 października 2016 r.

Zarządzenie nr 213/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 213/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 24 października 2016 r.

Zarządzenie nr 214/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 214/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 31 października 2016 r.

Zarządzenie nr 215/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowo

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 215/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 216/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 216/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 217/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo na lata 2017-2022

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 217/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 14 listopada 2016 r.