Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 203/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 203/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 16 września 2016 r.

Zarządzenie nr 204/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2017 rok

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 204/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 26 września 2016 r.

Zarządzenie nr 205/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie powołania składu komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Rehabilitacja na świeżym powietrzu poprzez siłownię i kącik do koszykówki na placu w Jagarzewie”

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 205/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 29 września 2016 r.

Zarządzenie nr 206/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 206/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie nr 207/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu, na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janowo tj.: stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 207/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 3 października 2016 r.

Zarządzenie nr 208/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu PROW na lata 2014-2020 „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Cichej zlokalizowanej na działce nr 476/34 wraz z przebudową odcinka ulicy Działowej położonej na działce nr 1101/3 w miejscowości Janowo”.

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 208/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 3 października 2016 r.

Zarządzenie nr 209/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 150/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Janowo oraz przyjęcia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 209/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 10 października 2016 r.

Zarządzenie nr 210/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie powołania składu komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Cichej zlokalizowanej na działce nr 476/34 wraz z przebudową odcinka ulicy Działowej położonej na działce nr 1101/3 w miejscowości Janowo”

12 października 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 210/2016 Wójta Gminy Janowo z dnia 10 października 2016 r.

Stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Ochrony środowiska i gospodarki komunalnej urzędu gminy janowo.

6 października 2016
Czytaj więcej o: Stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5 października 2016
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego